Minister kultury ZEA jest zainteresowany współpracą z Rosją

Abu Zabi, ZEA. 3 listopada 2010 r. Igor Nuyaksov, przewodniczący REDS, szef grupy roboczej (podkomitetu) ds. Nauki, edukacji, technologii, kultury, sportu i turystyki Międzyrządowej Komisji Rosyjsko-Emiratowej (IPC), w obecności ambasadora Rosji A.V. Andreeva, spotkał się w Ministerstwie w sprawie kultury, rozwoju młodzieży i rozwoju społecznego w ZEA z udziałem federalnego ministra Abdula Rahmana Al Owaisa.

Podczas spotkania omówiono wyniki drugiego spotkania IPC rosyjsko-emiratowego, które odbyło się w czerwcu 2010 r. W Moskwie, a także kwestie rozwoju kultury i sportu, w związku z którymi Igor Nuyaksov zasugerował przyspieszenie podpisania protokołu ustaleń w sprawie współpracy w dziedzinie sportu między uprawnionymi agencjami Rosja i ZEA.

Dokument ten został opracowany i zatwierdzony na spotkaniu komisji w Moskwie i przekazany stronie emiratu.

Dużym zainteresowaniem podczas negocjacji była inicjatywa zorganizowania Tygodnia Kultury Rosyjskiej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w 2011 roku. Program festiwalu, który przedstawił Jewgienij Morozow, dyrektor Departamentu Kultury REDS, przewiduje występy najlepszych grup kreatywnych i wykonawców: maestro V. Spivakova, M. Fedotova, N. Petrov, Kremlowski zespół baletowy, solistów Opery i rosyjskich zespołów folklorystycznych. Planowane jest także zaangażowanie kreatywnych zespołów republik Tatarstanu i Baszkortostanu. Projekt przewiduje wystawę sztuki.

E. Morozov poinformował ministra emiratu o pracach, które są już prowadzone wspólnie z Agencją ds. Kultury Emiratu w Abu Zabi.

Minister Abdul Rahman al-Oweis zapewnił, że udzieli wszelkiej możliwej pomocy podczas Tygodnia Kultury Rosyjskiej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i zasugerował użycie w tym miejscu hotelu Emirates Palace Hotel (Emirate Palace) i Teatru Narodowego w Abu Zabi. Ponadto minister poinformował, że część wydarzeń odbędzie się w Dubaju, Sharjah i Al Ain, aby jak najwięcej osób w Zjednoczonych Emiratach Arabskich mogło zapoznać się z najlepszymi przykładami rosyjskiej kultury. Udzielił odpowiednich wskazówek personelowi swojego ministerstwa w celu koordynowania wspólnych prac podczas Tygodnia Kultury Rosyjskiej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Podczas rozmowy ambasador Rosji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Andrei Andreev omówił z ministrem kultury Zjednoczonych Emiratów Arabskich możliwość kontynuowania prac nad przygotowaniem umowy międzyrządowej w dziedzinie kultury między Rosją a Zjednoczonych Emiratami Arabskimi.

Minister Abdul Rahman al-Oweis potwierdził swoje zainteresowanie rozwojem dwustronnej współpracy kulturalnej i humanitarnej. Abdul Rahman al-Oweis przyznał, że szanuje rosyjską kulturę i sztukę, i podzielił się swoimi planami wizyty w Rosji w przyszłym roku, w szczególności wyraził chęć odwiedzenia jej kulturalnego i historycznego centrum - miasta Sankt Petersburg.

Minister kultury z radością przyjął pamiątkę narodową - rosyjską matrioszkę od rosyjskiej delegacji, po której uczestnicy spotkania zrobili niezapomniane zdjęcie.