W 2010 r. Emigranci zapewnili wzrost populacji Zjednoczonych Emiratów Arabskich do 8,26 mln osób

Według najnowszych danych opublikowanych na stronie internetowej biura statystyk ZEA, w pierwszej połowie 2010 r. Populacja kraju osiągnęła 8,26 miliona osób.

Z tych 8,26 miliona tylko 11,5% na koniec czerwca to rdzenni mieszkańcy ZEA, czyli 947,997 osób, a liczba emigrantów mieszkających w tym kraju osiągnęła 7 316 073.

Całkowita liczba ludności kraju wzrosła o 65% w porównaniu z danymi za 2006 r. Opublikowanymi na stronie internetowej Biura Statystyki ZEA. Wzrost ten został jednak zapewniony przez imigrantów, których wzrost wyniósł 75% w okresie od 2006 r. Do końca czerwca 2010 r.

Okres największego wzrostu zaobserwowano w latach 2007–2008, kiedy liczba ludności wzrosła z 6,2 miliona do ponad 8 milionów ludzi, Dubaj miał szczególny wpływ na ten proces. Taki skok wiązał się z zakrojonym na szeroką skalę programem wzrostu gospodarczego w różnych sektorach, w tym w nieruchomościach, sektorze finansowym i turystyce.

Należy zauważyć, że w drugiej połowie ubiegłego roku wzrost liczby ludności spowolnił, a liczba mieszkańców Emiratów wzrosła o około 64 tys. Według opublikowanych danych większość obywateli kraju, ponad 42%, mieszka w stolicy Abu Zabi. To ponad 400 tysięcy rdzennych mieszkańców Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w porównaniu z ich liczbą w Dubaju - 168 tysięcy. Niestety liczba emigrantów dla każdego emiratu nie jest podana w opublikowanych danych.