Abu Zabi jest prezesem IRENA


3 kwietnia w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Abu Zabi, odbyła się piąta sesja komisji przygotowawczej Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) oraz wybór jej dyrektora generalnego.

Podczas spotkania delegaci zapoznali się ze sprawozdaniem przewodniczącego komitetu administracyjnego IRENA, przejściowym regulaminem Zgromadzenia i Rady, wielojęzycznością, regulaminem wewnętrznym, funduszem pracowniczym, stażami i szkoleniami personelu, kwestiami finansowymi, ustanowieniem komitetów, przeniesieniem aktywów i obowiązków przez komisję przygotowawczą do agencji i zalecenia dotyczące środków przejściowych.

Oprócz tego Adnan Amin i. około Prezes IRENA przedstawił roczne sprawozdanie z realizacji programu prac i budżetu na 2010 rok.

Następnie delegaci sesji zgodzili się na zalecenie Zgromadzenia Agencji dotyczące przyjęcia wstępnego programu działań i budżetu na 2011 rok. W szczególności w tym roku podstawowy budżet IRENA w wysokości 13,26 mln USD zostanie rozdzielony między trzy podprogramy: zarządzanie wiedzą i współpraca techniczna, usługi doradztwa politycznego oraz budowanie zdolności oraz innowacje i technologie.

Zamknięte wybory prezesa IRENA zakończyły się na korzyść Adnana Amina, który otrzymał 76 głosów, podczas gdy jego przeciwnik, Pedro Marin, otrzymał 36 głosów. Dlatego Amin jest obecnie obecnym CEO IRENA.

Adnan Amin, kenijski dyplomata, przejął i. około Prezes IRENA 1 listopada 2010 r. Do lat 80. Amin pracował nad zagadnieniami rozwoju polityki w Institute for the Study of Development, utworzonym przez British University of Sussex i Bank Światowy. Następnie wstąpił do Programu Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych (UNEP), gdzie pełnił różne obowiązki i funkcje. W 1997 r. Amin otrzymał stanowisko dyrektora UNEP w Nowym Jorku. Przed dołączeniem do IRENA Amin była dyrektorem Rady Dyrektorów Naczelnego Systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji.

Oficjalna delegacja Republiki Białorusi wzięła również udział w pierwszej sesji Zgromadzenia IRENA, która odbyła się w Abu Zabi w dniach 4 i 5 kwietnia. Delegacji białoruskiej przewodniczył wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Aleinik. W jej skład weszli także przedstawiciele Wydziału Efektywności Energetycznej i National Academy of Sciences.

Według sekretarza prasowego białoruskiego MSZ kraj ten jest aktywnie zaangażowany w proces tworzenia nowej organizacji. Szef białoruskiej delegacji przedstawił w swoim wystąpieniu podejście kraju do perspektyw rozwoju energii odnawialnej i obszarów priorytetowych nowej organizacji. Oprócz udziału w sesji Siergiej Aleinik spotkał się z kierownictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych ZEA i omówił palące kwestie współpracy dwustronnej.

Obejrzyj wideo: Rafał Pacześ "Zaczynam Rozumieć" (Wrzesień 2019).