Sekcja konsularna ambasady rosyjskiej w ZEA odpowiada na pytania czytelników

Wydział konsularny ambasady Federacji Rosyjskiej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zaczyna zapoznawać czytelników rosyjskiego magazynu Emirates z odpowiedziami na najważniejsze pytania konsularne. Przypomnijmy, że od listopada 2010 r. Konsulem ambasady rosyjskiej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (Abu Zabi) jest Jafarow Eldar Ravilievich. Zanim przejdziemy do pytań i odpowiedzi, chcielibyśmy krótko przedstawić Państwu zasady służby konsularnej ambasady.

Część konsularna ambasady lub konsulatu generalnego w kraju przyjmującym koordynuje zapewnianie stosunków konsularnych Federacji Rosyjskiej z obcymi państwami, kwestie ochrony praw i uzasadnionych interesów Federacji Rosyjskiej, jej obywateli i osób prawnych za granicą. W ramach swoich kompetencji urzędnicy konsularni wykonują akty notarialne, rejestrują akty stanu cywilnego i biorą udział w rozpatrywaniu obywatelstwa Federacji Rosyjskiej. Oprócz ochrony praw i reprezentowania uzasadnionych interesów rosyjskich obywateli za granicą, informują ich o przepisach i zasadach pobytu obowiązujących w obcym kraju, udzielają niezbędnych zaleceń, podejmują odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa w nagłych wypadkach oraz, w razie potrzeby, oraz ewakuacja z kraju.

W tym numerze czasopisma „strona konsularna” zaczniemy od najważniejszego problemu - wydania zagranicznego paszportu.

Eldar Ravilievich Yafarov wyjaśnia:

- Drodzy rodacy, zauważam, że wymiana paszportu zajmuje obecnie 2-3 miesiące od daty przedłożenia dokumentów. Sekcja Konsularna Ambasady i Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich są upoważnione do przyjmowania dokumentów w celu wymiany zapytań ofertowych od obywateli Rosji zarejestrowanych w Federacji Rosyjskiej (posiadających zezwolenie na pobyt) i przebywających czasowo w ZEA z ważnymi wizami (zezwolenie władz lokalnych na pobyt w ZEA), a także obywatele mający stałe miejsce zamieszkania w ZEA (stałe miejsce zamieszkania). Zwracam uwagę na fakt, że Rosjanie, którzy wjechali do ZEA na podstawie wizy turystycznej, nie mogą wymieniać zagranicznych paszportów.

Aby rozważyć wydanie nowego zapytania ofertowego, należy osobiście skontaktować się z działem konsularnym i przesłać następujące dokumenty:

  • Jasno wypełniony formularz zgłoszeniowy. Formularz wniosku można wydrukować na stronie internetowej ambasady: //www.uae.mid.ru / doc / anketa_ZP.doc.
  • 7 zdjęć (kolor na białym tle), wymiary 3,5 x 4,5 cm.
  • Oryginał i kopia zapytania ofertowego podlegające wymianie z wizą pobytową.
  • Opłata konsularna w wysokości 180 dirhamów.

Niestety, ty i ja żyjemy w niespokojnych czasach: stale dochodzi do różnych katastrof politycznych lub naturalnych. Dlatego zdecydowanie zalecam obywatelom Rosji zarejestrowanie się w konsulacie. Ta procedura, choć nie jest obowiązkowa, pozwoli ci rozwiązać wiele problemów bez wyjazdu do Rosji (dostarczanie informacji o zbliżających się wyborach i referendach, wydawaniu paszportów, rejestrowaniu aktów stanu cywilnego itp.), A także ułatwi powrót do ojczyzny, jeśli taka istnieje w stanie gospodarza działań wojennych, zamieszek lub klęsk żywiołowych. Ta forma konsularnego wsparcia obywateli za granicą istnieje w praktyce wielu państw i w żadnym wypadku nie narusza praw i wolności obywatela. Jeśli zdecydujesz się zarejestrować w urzędzie konsularnym, musisz wypełnić formularz, który można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji. Formularz wniosku ze zdjęciem i kopią zapytania ofertowego należy przywieźć na placówkę konsularną w Abu Zabi lub Dubaju. Rejestracja jest bezpłatna.

Korzystając z okazji, chciałbym przypomnieć czytelnikom godziny przyjęć i dane kontaktowe działu konsularnego ambasady w Abu Zabi oraz rosyjskiego konsulatu generalnego w Dubaju i Emiratach Północnych.

Wydział Konsularny Ambasady Federacji Rosyjskiej w Abu Zabi

Niedziela i czwartek: 10.30-13.00

Wtorek: 17.00-20.00

Telefon oddziału konsularnego: +971 2 672 35 16

Strona internetowa ambasady rosyjskiej w ZEA: www.uae.mid.ru

Adres e-mail wydziału konsularnego: [email protected]

Konsulat Generalny Rosji w Dubaju

Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek: 10: 00–13: 30

Środa: 15: 00? 17: 00

Telefon: +971 4 328 53 47

Faks: +971 4 328 56 15

Strona internetowa Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Dubaju i Emiratach Północnych: www.gconsdubai.mid.ru

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania omówimy na stronach naszego magazynu.