Emigranci, którzy opuścili ZEA na 6 miesięcy, nie będą wpuszczani do kraju na podstawie wizy rezydenta

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich wydało okólnik całkowicie zakazujący emigrantom przebywającym poza ZEA przez ponad sześć miesięcy z rzędu wjazd do kraju z wizą na pobyt stały.

Według generała dywizji Mohammeda Ahmada Al Mari, dyrektora generalnego Departamentu Imigracji i Rezydencji w Dubaju, konieczność zamknięcia wizy rezydenta, jeśli emigrant opuszcza ZEA na dłużej niż sześć miesięcy, określa federalna ustawa o zamieszkaniu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jednak do tej pory emigranci mieli możliwość wjazdu do Emiratów z dostępną dla nich wizą rezydenta poprzez wypełnienie specjalnego formularza na lotnisku. „Ta zasada nie jest nowa i każdy powinien o niej wiedzieć. Emigrant, który nie przebywał w Zjednoczonych Emiratach Arabskich od ponad 6 miesięcy, musi posiadać ważną wizę na wjazd do kraju” - powiedział Al Mari. „Podjęliśmy decyzję o ścisłym przestrzeganiu obowiązujących przepisów. Nie było wyjątków, kiedy emigranci będą mogli wjechać, ale jest ich bardzo niewiele. Radzę wszystkim mieszkańcom Zjednoczonych Emiratów Arabskich, aby wiedzieli, że wizę rezydenta uznaje się za zamkniętą po sześciu miesiącach nieobecności w kraju”.