Ministerstwo Zdrowia ZEA wyjaśnia obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

Według oficjalnych źródeł w Ministerstwie Zdrowia ZEA pracodawcy w Emiratach są zobowiązani do zapewnienia ubezpieczenia medycznego wszystkim zamężnym pracownicom, nawet jeśli nie mają wizy firmowej.

Zgodnie z art. 11 nowej ustawy o obowiązkowym ubezpieczeniu pracodawcy w Emiratach są zobowiązani do zapewnienia każdemu pracownikowi pełnego ubezpieczenia medycznego, nawet jeśli konkretna osoba pracuje w firmie podczas pobytu w kraju na podstawie wizy inwestora, męża lub ojca. Pracodawcy są również zobowiązani do zapewnienia ubezpieczenia nie tylko owdowiałym matkom, które są na utrzymaniu ich dzieci, ale także trojgu jej dzieci poniżej 18 roku życia.

Kobiety pracujące, które są na utrzymaniu niepełnosprawnych mężów, powinny otrzymać ubezpieczenie dla siebie, męża i trojga dzieci w wieku poniżej 18 lat. Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia wezwali pracodawców, aby nie odkładali ubezpieczenia do ostatniej chwili: jeśli pracownik nie ma ważnego ubezpieczenia zdrowotnego w momencie ubiegania się o usługi medyczne, pracodawca będzie zobowiązany do ich opłacenia.