ZEA wyrównują wynagrodzenia kobiet i mężczyzn

Gabinet ZEA zatwierdził prawo, zgodnie z którym mężczyźni i kobiety pracujący w kraju otrzymają równe wynagrodzenie.

Rząd ZEA uchwalił ustawę, która wyrówna płace mężczyzn i kobiet. Nowe przepisy zapewniają kobietom równe szanse, czyniąc je partnerami w rozwoju ZEA. Prawo daje również słabszej płci prawo do udziału we wdrażaniu krajowych strategii i ambitnych projektów.

Ustawa konsoliduje konsolidację wysiłków ZEA w celu zmniejszenia różnicy płci. W 2015 r. ZEA utworzyły Radę Równouprawnienia Płci. Ten krok stawia Zjednoczone Emiraty Arabskie na wiodącej pozycji w kwestiach równowagi płci we wszystkich krajach świata.

Zatwierdzenie przez rząd nowego prawa jest zgodne z celem rządu, jakim jest ochrona praw kobiet i wspieranie ich roli w rozwoju państwa.

Prawo jest częścią strategii na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Podstawę takiej inicjatywy położył szejk Fatima bint Mubarak, przewodniczący Najwyższego Związku Kobiet, przewodniczący Najwyższej Rady Macierzyństwa i Dzieciństwa oraz prezes Funduszu Rozwoju Rodziny.