ZEA nazwane najbezpieczniejszym krajem na świecie

ZEA została uznana za najbezpieczniejszy kraj na świecie z najmniejszą liczbą przestępstw związanych z molestowaniem seksualnym i kradzieżą.

W przeddzień Zjednoczone Emiraty Arabskie otrzymały tytuł najbezpieczniejszego kraju na świecie w międzynarodowym rankingu. Według danych opublikowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ZEA 98,6% mieszkańców kraju czuje się bezpiecznie nawet w nocy.

Dane zostały ogłoszone na posiedzeniu Rady Narodowej (FNC) w siedzibie głównej w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Szejk Saif Zayed Al Nahyan, wicepremier i minister spraw wewnętrznych, dodał, że ZEA wyprzedza Japonię w rankingu krajów, w których pożary są najmniej prawdopodobne. Według rankingu w Japonii ma miejsce 36 pożarów na 100 tysięcy osób.

Szejk dodał również, że ZEA to kraj o najniższym wskaźniku śmiertelności pożarowej, liczba ta osiągnęła 0,040 na 100 000 osób.

„Niestety, w niektórych przypadkach nie jesteśmy w stanie uratować wszystkich, ale mamy nadzieję, że możemy poprawić ten wskaźnik, ponieważ jest to nasze główne zadanie”.

Wicepremier i minister spraw wewnętrznych zauważyli, że Zjednoczone Emiraty Arabskie stały się czwartym krajem na świecie, w którym odnotowano przestępstwa popełnione ze wskaźnikiem 0,7 na 100 tysięcy osób.
W rankingu krajów o najmniejszej liczbie ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych Zjednoczone Emiraty Arabskie zajęły siódme miejsce.

„Naszym zadaniem jest stać się pierwszym stanem na świecie, w którym liczba osób ginących w wypadkach drogowych zostanie praktycznie zredukowana do zera” - zauważył Sheikh Saif.

Wicepremier zauważył, że w 2017 r. Śmiertelność w wypadkach drogowych wyniosła 5 osób na 100 tys., Podczas gdy w 2008 r. Liczba ta wynosiła 13,5 osób na 100 tys.

„Naszym zadaniem jest osiągnięcie 3 osób na 100 tysięcy do 2021 r.” - powiedział Sheikh Saif.

Urzędnik podkreślił również, że liczba mieszkańców ZEA czujących się bezpiecznie nawet w nocy osiągnęła 98,6%. To postawiło ZEA na drugim miejscu po Singapurze.

„Jesteśmy przekonani, że w najbliższej przyszłości będziemy pierwszymi na świecie”, dodał urzędnik.

W odpowiedzi na pytanie członka Rady Narodowej, Saeeda Saleha Al Rumaifi, dotyczące „wsparcia dla osób opuszczających więzienia” Shayk Saif zauważył, że zdecydowana większość więźniów przechodzących program rehabilitacji miała pozytywny wynik.

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich prowadzone są programy rehabilitacyjne w następujących obszarach: edukacja, religia, rozwój kultury, szkolenie w nowych zawodach, sport, wsparcie społeczne.

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich ochrona nieletnich zawsze była głównym problemem publicznym.

Obecnie ZEA współpracuje z wieloma krajami w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci. Urzędnik zauważył, że Centrum Ochrony Dzieci, utworzone na podstawie Ustawy o ochronie dzieci, pozwala ZEA na wymianę ważnych informacji z innymi krajami. Więc szejk Saif zauważył, że całkiem niedawno dwaj zagraniczni nauczyciele w prywatnych szkołach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zostali aresztowani za udział w etycznych przestępstwach popełnionych za granicą.