XI Konferencja Rosyjskich Rodaków odbyła się w Dubaju

10 czerwca 2018 r. W Dubaju odbyła się XI doroczna konferencja krajowa organizacji rosyjskich rodaków mieszkających w ZEA.

Dubaj, ZEA. 11. coroczna konferencja krajowa organizacji rosyjskich rodaków mieszkających w Zjednoczonych Emiratach Arabskich odbyła się 10 czerwca 2018 r. W Dubaju i zgromadziła przedstawicieli pięciu organizacji publicznych rosyjskich rodaków Zjednoczonych Emiratów Arabskich, którzy są członkami Rady Koordynacyjnej Rosyjskich Rodaków (KSORS).

Powitania publiczności złożyli goście honorowi konferencji: Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Federacji Rosyjskiej przy Zjednoczonych Emiratach Arabskich Aleksander Władimirowicz Efimow, Doradca Ambasadora Jurij Juriewicz Wididas oraz Konsul Generalny Konsulatu Rosyjskiego w Dubaju i Zjednoczonych Emiratach Północnych Anton Valeryevich Sharagov, który pozytywnie ocenił wkład organizacji OR w skład organizacji OR życie publiczne rosyjskiej diaspory w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Igor Albertovich Egorov, przedstawiciel regionu Afryki i Bliskiego Wschodu w Światowej Radzie Koordynacyjnej Rosyjskich Rodaków (VCS), poinformował obecnych na temat głównych kierunków ich pracy na tym stanowisku, a także na temat najważniejszych zadań stojących przed organizacjami rodowymi na całym świecie.

Saleh Al Aroud, przewodniczący Rosyjskiej Rady Przedsiębiorców w Dubaju i Emiratach Północnych, mówił o osiągnięciach organizacji w ciągu ostatniego roku i wsparciu rosyjskich przedsiębiorców na rynku ZEA. W szczególności odbyło się przyjęcie dla przedstawicieli rosyjskich firm uczestniczących w wystawie technologii GITEX, przyjęcie z okazji wizyty delegacji Klubu Liderów, lunch biznesowy z delegacją w Petersburgu pod przewodnictwem wicegubernatora Siergieja Nikołajewicza Movchana itp. Dla przedsiębiorców pracujących w Zjednoczonych Emiratach Arabskich odbyły się: wspólne seminarium z Ministerstwem Pracy, tydzień roboczy z Strefą Przemysłową Khalifa oraz liczne sieci kontaktów. Podpisano również memorandum o współpracy z RUSSOFT, zawarto umowę partnerską z Russian Export Center (REC).

Tatyana Al Aroud, przewodnicząca organizacji rosyjskich kobiet w Zjednoczonych Emiratach Arabskich „Rossiyanka”, mówiła o działalności kulturalnej i społecznej organizacji, w tym o środkach wspierających rodzinę i macierzyństwo. „W listopadzie uczestniczyliśmy w obchodach Dnia Flagi ZEA w Międzynarodowym Instytucie Tolerancji. Braliśmy udział w organizowaniu i prowadzeniu takich tradycyjnych świąt rosyjskich, jak Dzień Rosji, 8 marca, Dzień Zwycięstwa, Drzewo Nowego Roku ambasady w Abu Zabi „Odbyła się organizacja międzynarodowych dni w szkołach w Dubaju, wydarzenia Al Noor Training Center dla dzieci niepełnosprawnych” - powiedziała Tatyana Al Aroud.

Przedstawiciele innych organizacji Rady złożyli również raporty sprawozdawcze: dr Safa Al-Janabi, wiceprezes Stowarzyszenia Rosyjskich Rodaków (ZEA) w ZEA; Niemiecki Gussakovsky, szef Młodzieżowej Organizacji Rosyjskich Rodaków (MORS); Archimandryt Aleksander (Zarkeshev), z Centrum Kultury i Edukacji (KPC) w kościele Świętego Apostoła Filipa w Sharjah.

Po wysłuchaniu mówców delegaci jednogłośnie opowiedzieli się za uznaniem wyników pracy KSOR w Zjednoczonych Emiratach Arabskich za zadowalające. Po wynikach X krajowej konferencji delegaci z organizacji rosyjskich rodaków przyjęli rezolucję, której tekst przeczytał Siergiej Tokariew, sekretarz generalny Rosyjskiej Rady Przedsiębiorców w Dubaju. Odzwierciedlał on główne osiągnięcia organizacji rodaków w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w poprzednim okresie i wskazywał najważniejsze obszary pracy na nadchodzący rok, w szczególności:

  • Zintensyfikować prace nad udziałem rosyjskich rodaków wśród młodzieży w życiu publicznym rosyjskojęzycznej diaspory w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zdefiniuj krąg wydarzeń młodzieżowych w Rosji i za granicą, staraj się zapewnić udział młodych rodaków z ZEA.
  • Aktywniej wykorzystuj zasoby informacyjne (oficjalna strona KSORS i strona KSORS na Facebooku), aby objąć działalność organizacji rosyjskich rodaków w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
  • Specjalne podziękowania dla Aleksandra Władimirowicza Efimowa, Nadzwyczajnego Ambasadora i Pełnomocnika Federacji Rosyjskiej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Gocha Levanovicha Buachidze, Konsula Generalnego Federacji Rosyjskiej w Dubaju i Emiratach Północnych za pomoc udzieloną podczas przygotowań i obchodów 9 maja.

Pełny tekst uchwały zostanie opublikowany na oficjalnej stronie internetowej KSORS UAE, na stronie internetowej systemu wideokonferencyjnego i innych odpowiednich witryn internetowych w Internecie. Następna krajowa konferencja organizacji rosyjskich rodaków w Zjednoczonych Emiratach Arabskich powinna odbyć się w Dubaju nie później niż w czerwcu 2019 r.