Zjednoczone Emiraty Arabskie zatwierdziły ruch bezwizowy z Rosją

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich przyjęto nowe zasady wizowe dla podróżnych i pracowników, a także zatwierdzono ruch bezwizowy z Rosją.

Gabinet Ministrów ZEA, któremu przewodniczy Jego Wysokość Szejk Mohammed bin Rashid Al Maktoum, wiceprezydent ZEA oraz premier i władca Dubaju, podjął szereg strategicznych decyzji dotyczących przepisów wizowych i ubezpieczenia pracowników zagranicznych w sektorze prywatnym.

Gabinet Ministrów zatwierdził między innymi umowę między rządem ZEA a rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie wzajemnego zwolnienia obywateli ZEA i Federacji Rosyjskiej z obowiązku wizowego.

Gabinet Ministrów podjął również szereg działań w celu uproszczenia systemu wizowego dla odwiedzających, mieszkańców, rodzin i osób, które przekroczyły swój pobyt w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na podstawie istniejącej wizy. W szczególności podjęto decyzję o zapewnieniu osobom, które przekroczyły okres pobytu wizy, możliwości dobrowolnego opuszczenia kraju bez znaku zakazu w paszporcie (tzw. „Zakaz”). Wprowadzona zostanie także nowa wiza sześciomiesięczna dla osób poszukujących pracy, które przekroczyły swoje wymagania wizowe, ale chcą pracować w kraju.

Wśród zmian w systemie mieszkaniowym planowane jest przedłużenie o dwa lata okresu pobytu rodziców mieszkających pod opieką po ukończeniu studiów wyższych.

Podjęto również nową decyzję o zwolnieniu pasażerów tranzytu ze wszystkich opłat podczas pierwszych 48 godzin pobytu w kraju. Wiza tranzytowa może zostać przedłużona do 96 godzin za opłatą 50 dirhamów (13,6 USD). Uzyskanie wizy tranzytowej jest możliwe przy kontroli paszportowej na lotniskach w ZEA.

Jeśli chodzi o osoby, które nielegalnie wjechały do ​​Zjednoczonych Emiratów Arabskich, będą miały możliwość dobrowolnego wyjazdu z pieczęcią wygórowaną (tzw. Zakaz wjazdu do Zjednoczonych Emiratów Arabskich) przez dwa lata po przedstawieniu ważnego biletu powrotnego.

Osoby, które chcą odnowić lub odnowić swoją wizę, będą mogły to zrobić bez zbędnych problemów - w tym celu nie będą musiały opuszczać kraju i ponownie wjeżdżać do kraju.

Gabinet Ministrów przyjął rezolucję w sprawie wzmocnienia pozycji osób o szczególnych potrzebach i umożliwił im dostęp do rynku pracy. Rezolucja zapewnia im niezbędne wsparcie na rzecz równych szans zatrudnienia w różnych sektorach zgodnie z rządowymi programami rozwoju społecznego.

Gabinet Ministrów przyjął również umowę między rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich a Biurem Międzynarodowych Wystaw w sprawie przywilejów i korzyści przyznanych oficjalnym uczestnikom Expo-2020 w Dubaju.

Gabinet Ministrów ratyfikował dwie umowy o transporcie lotniczym między rządem ZEA a rządem Republiki Gwinei, a także rządem Federacji Saint Kitts i Nevis.

Gabinet Ministrów zatwierdził szereg umów w sprawie wzajemnej ochrony inwestycji między rządem ZEA a rządem Republiki Rwandy, rządem Republiki Ugandy i rządem Republiki Kolumbii. Wraz z rządami Arabii Saudyjskiej, Republiki Rwandy i Turkmenistanu zatwierdzono umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i unikaniu podatku dochodowego.

Obejrzyj wideo: Zjednoczone Emiraty Arabskie (Styczeń 2020).