Policja w Dubaju nagradza kobietę za zgłoszenie bójki

Kobieta, która poinformowała policję dubajską o walce, którą widziała, została nagrodzona.

Policja w Dubaju przyznała kobiecie certyfikat i uznanie za terminowy raport z walki, którego była świadkiem.

Generał dywizji Khalil Ibrahim Al-Mansouri, zastępca naczelnego dowódcy ds. Karnych policji w Dubaju, zauważył akt Ranii Mukramy Kanavi.

„Jej przesłanie pomogło policji szybko zareagować na incydent, aresztować walczących i podjąć działania” - powiedział.

„Społeczeństwo jest naszym partnerem w ochronie miasta” - powiedział generał dywizji Al Mansouri.

Kanawi podziękowała policji w Dubaju za jej gest, mówiąc, że jej obowiązkiem jako członka społeczeństwa jest pomoc policji.

Policja w Dubaju wezwała społeczeństwo do zadzwonienia pod numer 999 w nagłych wypadkach i 901 w innych przypadkach.