ZEA zaostrzyły procedurę zwalniania obywateli kraju

Prywatnym firmom w Zjednoczonych Emiratach Arabskich będzie trudniej zwalniać obywateli.

Ministerstwo Emiratyzacji i Zasobów Ludzkich ZEA wydało nowe zasady, które zaostrzają nadzór obywateli ZEA w sektorze prywatnym.

Decyzja określa procedury zatrudniania obywateli. W szczególności zobowiązują przedsiębiorstwa do rejestrowania obywateli w celu otrzymywania emerytur i innych świadczeń.

Wśród zmian jest wprowadzenie monitorowania pracy personelu emiratu i uwzględnianie wszystkich skarg od nich.

Ustanowiono także nowe warunki zakończenia pracy pracowników emiratu oraz procedurę rozpatrywania przypadków niezgodnego z prawem zwolnienia. Pracodawca jest teraz zobowiązany do przedstawienia raportu wskazującego powody rozwiązania stosunku pracy.

Na początku tego miesiąca ministerstwo ogłosiło, że w niektórych przypadkach unieważnia pozwolenia na pracę dla cudzoziemców, jeśli możliwe jest znalezienie odpowiedniego zastępstwa wśród obywateli ZEA. Ogłoszenie było częścią strategii na rzecz zwiększenia zatrudnienia emiratów w sektorze prywatnym.